Molenstichting Het Land van Heusden en Altena heeft ook een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. De Molenstichting stelt zich ten doel de instandhouding van de molens, gelegen in het Land van Heusden en Altena ten Noorden van de Bergse Maas, te bevorderen en te verzekeren. 

De actuele beleidsplannen zijn neergelegd in de periodieke instandhoudingsplannen van de 9 molens. Deze worden in het kader van de subsidiëring Brim (Besluit regeling instandhouding monumenten) beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Brabant.

Een ANBI-status is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften een belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt ook geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Onze Molenstichting doet dat voor de volle 100%!

Jaarlijks is een ANBI instelling verplicht haar cijfers en begroting van het voorafgaande en lopende jaar te publiceren.

Jaarverslag 2020

Begroting 2021

Jaarverslag 2021

Nieuwsbrief donateurs 2021

Begroting 2022