De Molenstichting Land van Heusden en Altena beijvert zich om negen molens te onderhouden en waar nodig te restaureren. De inwoners van het Land van Heusden en Altena zijn trots op hun molens, en terecht. Dat bezit wordt graag gedeeld! Tijdens openingsuren geeft de aanwezige molenaar u graag uitleg, een rondleiding en/of een demonstratie.

De molens zijn nauw verbonden met de St. Elisabethsvloed en de strijd tegen het water. Al in 1461 werd een eerste poldermolen in het Land van Heusden en Altena gebouwd. En nadien volgden er nog veel meer, want de poldermolens hadden een belangrijke functie. Van de 38 molens, verdeeld over 34 polders, die in 1925 nog werkten, waren er 28 wipmolens en 10 achtkante- en ronde stenen molens. Nieuwe technieken, zoals gemalen, en de ruiverkaveling maakten de molens in de loop van de vorige eeuw overbodig.

Nu resteren nog zes poldermolens, die herinneren aan de geschiedenis van het Land van Heusden en Altena. Voor het malen van het graan werden negen korenmolens in de loop van de vorige eeuw eveneens overbodig.
Momenteel zijn er nog vier korenmolens over, waarvan er drie door de Molenstichting beheerd worden.

Bestuur

Voorzitter: de heer T.P. Koekkoek
Secretaris: de heer R.M.W.J. Dielissen
Penningmeester: de heer N.G.J. Kersten

Bestuursleden: de heer H. Loopstra, en de heer S. Doornbos.

Technische commissie

De heer G. de Kemp