Het bestuur van de Molenstichting Land van Heusden en Altena bestaat uit de volgende personen:

dhr. B. (Bastiaan) Snoek, voorzitter

dhr. R. (Rob) Dielissen, secretaris

dhr. R. (Robert) Salomons, penningmeester

Het bestuur wordt hierbij ondersteund door:

dhr. J.M.R.A. (Hans) Janssen, administrateur

dhr. G. (Gijs) de Kemp, technisch adviseur

dhr. J. van Heesewijk, technisch adviseur

V.l.n.r. op de trap: de heren De Kemp en Dielissen, op de voorgrond de heren Salomons, Janssen en Snoek.

Raad van advies:

Wethouder van gemeente Altena: mevrouw P. Jorritsma