Het gecombineerd bestuur van de Molenstichting Land van Heusden en Altena en Stichting Molen Nooit Gedagt bestaat uit de volgende personen:

dhr. R.W.T. Salomons (Robert), voorzitter

dhr. R.M.W.J. Dielissen (Rob), secretaris

dhr. D. Smits (Dirk), penningmeester

dhr. H. Loopstra (Hendrik), lid van bestuur

dhr. P.A.J.I. Martens (Paulus) lid van bestuur.

Het bestuur wordt hierbij ondersteund door:

dhr. J.M.R.A. (Hans) Janssen, administrateur

dhr. G. (Gijs) de Kemp, technisch adviseur

dhr. J. van Heesewijk, technisch adviseur

Raad van advies:

Wethouder van gemeente Altena: mevrouw P. Jorritsma