De Molenstichting Het Land van Heusden en Altena, heeft negen historische molens in de gemeente Altena in beheer en eigendom. Dit zijn zes watermolens en drie korenmolens. Al deze molens hebben de status van Rijksmonument. De zes watermolens zijn het restant van de 39 watermolens die tot in het begin van de 20e eeuw in de gemeente Altena een zeer belangrijke rol vervulden bij het waterbeheer in het gebied. Altena ligt in het hart van het rivierengebied en kent een historie van strijd tegen het water. De nu nog slechts resterende zes watermolens vormen een belangrijk deel van dat verhaal.

Alle molens maken deel uit van het cultureel erfgoed in de gemeente Altena. Ze hebben een historische en iconische betekenis. Het zijn bakens in ons open polderlandschap. Voor het beheer en de instandhouding van de molens is jaarlijks een aanzienlijk bedrag nodig. De Molenstichting verkrijgt die middelen uit subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente. Dat bedrag is echter niet toereikend om alle kosten te dekken. We doen dan ook jaarlijks een beroep op donateurs ( “vrienden”) en sponsors.

Funderingsherstel molen De Oude Doorn

Wilt u ook Vriend van de molens worden meldt u dan aan!! Dit kan per mail: www.molenstichtinglvhea@gmail.com, schriftelijk: Molenstichting Het Land van Heusden en Altena, Lisztstraat 17, 4904ME Oosterhout, of telefonisch: 06 21633728.

Graag ontvangen we daarbij u naam, adres en mailadres. Voor iedere nieuwe Vriend staat ook een passend presentje klaar. Na uw aanmelding sturen wij u een acceptgiro waarin u een bedrag naar keus kunt invullen. Elk bedrag is welkom!

Vindt U ook dat de molens van Altena behouden moeten blijven? Meldt u dan aan als Vriend van de molens!