Uppel / Sleeuwijk

Deze grote wipmolen (watermolen) met een vlucht van 25,70 meter moet rond 1700 gebouwd zijn. De molen bemaalde samen met het Rijswijks gemaal (een schepradgemaal op de fundatie van een gesloopte wipmolen) tot 30 april 1962 de gecombineerde polders ”Uitwijk en Rijswijk”, samen 587 ha groot. Vandaag de dag is dit prachtige plekje in de polders van de Zevenbanse Boezem een natuurgebiedje waar veel wandelaars en fietsers de rust van het Liniepad opzoeken. Ooit stonden hier zeven molens, waar er slechts twee van zijn overgebleven. Samen met de Zandwijkse Molen en het nabijgelegen Fort Altena (Nieuwe Hollandse Waterlinie) vormt de Uitwijkse Molen een mooi geheel.

De Uitwijkse Molen is bijzonder fraai in het oude polderlandschap van de Zevenbanse Boezem gelegen.

De molen heeft geen echte functie meer, maar maalt het water tegenwoordig rond in een rondmaalcircuit, dat langs het nog bestaande gebouwtje van het voormalige Uppels gemaal is opgenomen. Ook hier stond ook één van de vijf reeds verdwenen wipmolens. Helaas zijn dieselmotor en scheprad van het gemaal reeds lang verdwenen, toch is het gebouw zeer uniek omdat dit de laatste herinnering is aan deze episode van de bemalingsgeschiedenis in het Land van Altena. Alle andere gemalen zijn al lang gesloopt, of onherkenbaar verbouwd tot woning. Momenteel staat het gemaal leeg, en wordt er nagedacht over een nieuwe passende functie die past bij de geschiedenis van het gebouw en het gebied.

Het gebouw van het Uppels gemaal is zeer uniek in zijn soort omdat alle soortgenoten reeds het veld moesten ruimen.

De Uitwijkse Molen is in de periode 2009 t/m 2011 vrij ingrijpend gerestaureerd, waarbij zoveel mogelijk originele onderdelen behouden zijn gebleven.

Het oude scheprad kan nog water verzetten, al maalt de molen in een circuit waarbij kunstmatig het water wordt opgevoerd en daarna weer terugstroomt naar de molen.

Uppelsesteeg 3 te Sleeuwijk.
Bezoekmogelijkheid op afspraak, en wanneer de molen draait.
Molenaars: Ferdinand Horst (06 – 515 881 52) en Richard Verbogt.

Meer informatie over deze molen vindt u hier.