De Vervoorne Molen maalt met volle zeilen voor een optimale benutting van de windkracht!

Om onze molens beter op de kaart te zetten heeft de Molenstichting het plan “Windkracht” opgesteld. Het doel van het plan is het vergroten van de beleving en betrokkenheid van bezoekers, inwoners en ondernemers bij de molens. Het beoogde effect daarvan is het verkrijgen van meer structurele inkomsten en meer lokaal draagvlak. Windkracht bestaat uit een aantal onderdelen. Zo zijn onder meer de molens gethematiseerd. Dat wil zeggen dat aan iedere molen een bepaald thema is gekoppeld. Bijvoorbeeld de verhalende molen, waar de molenaar graag boeiende verhalen vertelt over de molen, de geschiedenis en zijn vak. Of de smikkelmolen, waar u allerlei lekkere brood- en bakmixen kunt verkrijgen. Ook is opgenomen in het plan een actie om meer vrienden en sponsors te werven. Daarnaast is er veel aandacht voor communicatie en PR.

Molenboekje

De gethematiseerde molens zijn opgenomen in een leuk Molenboekje, dat in september 2018 werd gepubliceerd. Wanneer u één van onze molens bezoekt kunt u dit verkrijgen. Een digitale versie van dit boekje vindt u onder het kopje ‘documenten’ op deze website.

Financiering

Aan de uitvoering van het plan Windkracht waren ook kosten verbonden. Dit bedrag had de Molenstichting niet beschikbaar, omdat alle middelen hard nodig zijn in de lopende exploitatie om de molens in goede staat en goed verzekerd te houden. Het bestuur heeft daarom een aantal instanties en bedrijven gevraagd om een donatie voor dit specifieke project. Twee bedrijven hebben de uitvoering van het plan Windkracht uiteindelijk mogelijk gemaakt: Vermilion Energy en Rabobank Altena-Bommelerwaard. Uiteraard dankt het bestuur van de Molenstichting beide bedrijven.

Vermilion
https://www.vermilionenergy.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/altena-bommelerwaard/


Daarnaast heeft ook de nieuwe fusiegemeente Altena na de gemeentelijke herindeling van de voormalige gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg een bijdrage geleverd door Windkracht tot ‘icoonproject’ te benoemen.